сряда, 2 септември 2015 г.

IV Държавно отборно първенство за ветерани

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА
СКТМ „СТОЯНСТРОЙ” - ПЛОВДИВ  

Н А Р Е Д Б А

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ  НА  4-то  ДЪРЖАВНО  ОТБОРНО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА ВЕТЕРАНИ  
МЪЖЕ И ЖЕНИ

ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-Н инж.СТОЯН  САРИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ХОЛДИНГ „СТОЯНСТРОЙ”  ПЛОВДИВ
СОФИЯ
2015

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
1.    Да се даде възможност на ветераните спортисти да продължат подготовката си, да повишават работоспособността си, да реализират възможностите си в състезателна обстановка.
2.    Да бъдат излъчени държавните отборни шампиони за 2015 година.
3.Да се подготвят и да вземат участие в международни турнири, балкански, европейски и световни първенства за ветерани.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Държавното отборно първенство ще се проведе от 18 до 20 септември  2015 година в залата на СКТМ „Стоянстрой”- Пловдив.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ :
1.    Всички лица над 40-годишна възраст или които навършват 40 години в годината на първенството – 2015 г., имат право да участват.
2.    В първенството участват състезатели, представени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при Министерството на младежта и спорта (ММС).  Имат платен годишен членски внос, в размер на 50 / петдесет  / лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ.
3.    Това заплащане разрешава участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани съвместно с Българските спортни федерации.
4.    Всички участници заплащат такса правоучастие  10 / десет / лева.
5.    Неспазилите срока за заявки заплащат такса от 20 / двадесет лева / и ще бъдат хвърлени на общ жребии.
6.    Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.
7.    На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава отчетен документ.
8.    Спортните клубове могат да участват с  два отбора мъже и два отбора жени.
9.    При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася такса 50 лв. при Главния съдия, най-късно 15 минути след края на срещата.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
1.    Лична карта.
2.    Спортните клубове задължително представят списък на отборите – І-ви и ІІ-ри отбор със собствено и фамилно име, дата на раждане и в коя възрастова група ще участват.
3.    Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.
4.    Документ за платен годишен членски внос в БМФ.
5.    Документ за платена такса правоучастие.
6.    Документите се представят в секретарията при регистрацията за участие в първенството.

V. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ :
1.    Системата и програмата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:
             Първи етап:Отборите ще бъдат разпределени в групи по 4-6 отбора, играе се всеки срещу всеки.
             Втори етап: Първите два отбора от групите продължават по системата на елиминиране до финал.
             Всички индивидуални срещи се играят да 3 спечелени гейма.

           
VІ.СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ:
                 МЪЖЕ : ЧЕТИРИ ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ:
                       40-49 ГОДИНИ,  50-59 ГОДИНИ,  60-69 ГОДИНИ И НАД 70 ГОДИНИ
         ОТБОРЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА СЪСТЕЗАТЕЛИ. СРЕЩИТЕ СЕ ИГРАЯТ ДО СПЕЧЕЛВАНЕ НА ЧЕТИРИ ПОБЕДИ ПО СЛЕДНАТА СИСТЕМА:
                    А – У,  В - Х, С – Z, ДВОЙКА, А – Х, С – У, B - Z 
                ЖЕНИ : ЕДНА ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ:
         Отборът се състои от две състезателки: една във възрастта  35-49 години и една във възрастта над 50 години.Срещите се играят до спечелване на три победи по следната система:
                         А – Х,  В - У,  ДВОЙКА, А – У, B – Х
           По-възрастни/ мъже и жени/ могат да играят в по-младша възраст.
          Състезателите/ките да са членове на спортен клуб, да са картотекирани в БФТМ за сезона 2015/2016 година или да са от едно населено място.

VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ :
Съгласно състезателния правилник на Международната Федерация по тенис на маса и БФТМ.

VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
1.    Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.
2.БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на Държавното отборно първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство, медали, купи, плакети, награди, рекламни материали и др.
3.Домакините осигуряват  спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване,  съдийски състав, сувенирни предмети, лекар и обслужващ персонал.

ІХ. НАГРАДИ :
На класиралите се от І до III място:
  -  купи/ за шампионите/  и медали
  - дипломи/грамоти за ІV – VІІІ място
  - плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена
  - грамоти и сувенирни предмети за всички участници
Домакините подсигурят и връчват възпоменателни материални и предметни награди, сувенири, плакети и тениски на състезатели с дългогодишно участие в държавните първенства, на спортни деятели и ръководители с най-голям принос в развитието на ветеранското движение.

Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :
1. Заявки за участие в първенството да се изпращат до:
          ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ  на  Email: dkara@mail.bg
2. Срок за заявки – 15 септември  2015 година
3.  Регистрацията за участие ще бъде извършена на 17.09. 2015 година  от        18:00. до 19.00 ч. в  хотел ”Метропол”.
4.  Техническата конференция ще се проведе от 19:00 ч. в същия хотел.
5.  Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БФТМ, БМФ и tabletennis-bg.org
6. Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат  решавани от Главното съдийско ръководство. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
АНИ САРИЕВА – зам. председател на СКТМ„Стоянстрой” - ПЛОВДИВ
GSM :  088 83 51 452      Email: ani_sarieva@abv.bg
ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани”
GSM ;  089 87 26 964      Email: dkara@mail.bg
                                                                                                               
                                                                                                     
НАСТАНЯВАНЕ  В ХОТЕЛ „МЕТРОПОЛ” – ПЛОВДИВ:
                 Единична стая:  35 лв. на легло за вечер, със закуска
                       Двойка стая:  25 лв.на легло за вечер, със закуска
                     
             
СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ / ДИРЕКТНО ДО ХОТЕЛА /:
07 СЕПТЕМВРИ  2015 година

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:
17.09.2015 г. четвъртък:
12.00 ч. – 18.00 ч.    - Пристигане в Пловдив – настаняване
18.00 ч. – 19.00 ч.    - Регистрация на участниците в  хотел „Метропол”
     19.00 ч.                     - Техническа конференция в  хотел ”Метропол” 
                                 

18.09.2015 г. петък:
09.30 ч. – 13.00 ч.              - състезания по програмата – групи
13.00 ч. – 14.30 ч.            - почивка
14.30 ч. – 15.00 ч.            - официално откриване
15.00 ч. – 19.00 ч.            - състезания по програмата - групи 

19.09.2015 г.събота:
09.30 ч. – 13.00 ч.            - състезания по програмата - елиминиране
13.00 ч. – 14.30 ч.            - почивка
14.30 ч. – 19.00 ч.            - състезания по програмата – елиминиране

20.09.2015 г. неделя:
09.30 ч. – 14.00 ч.            - полуфинали, финали, награждаване и закриване