събота, 2 август 2014 г.

Балканско за ветерани, Пловдив 2014

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ

 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА

СКТМ „СТОЯНСТРОЙ”  - ПЛОВДИВ Н А Р Е Д Б А

ЗА

 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  БАЛКАНСКО  ИНДИВИДУАЛНО

 ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА ВЕТЕРАНИ  

МЪЖЕ И ЖЕНИ
ПОД


ПАТРОНАЖА  НА  г-н  инж.СТОЯН  САРИЕВ

УПРАВИТЕЛ  НА „СТОЯНСТРОЙ” ЕООД   град  ПЛОВДИВ
СОФИЯ

2014


І. ВРЕМЕ И МЯСТО:

          БАЛКАНСКОТО индивидуално първенство ще се проведе от 12 до 14 СЕПТЕМВРИ  2014 година   /ПЕТЪК,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ / в СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС  „СТОЯНСТРОЙ” град  ПЛОВДИВ.

ІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ :

1.     I  група     40 – 49 г.                              
2.     II група    50 – 59 г.                               .
3.     III група   6064 г.                              
4.     IV група   6569 г.                                                                  
5.     V  група    70 -  74 г.
6.     VІ група    75 -  79 г 
7.     VII група  80 - 84 г.
8.  VІІІ група  85 и нагоре

ІІІ.ДИСЦИПЛИНИ:

                       МЪЖЕ - ИНДИВИДУАЛНО И ДВОЙКИ
                       ЖЕНИ  - ИНДИВИДУАЛНО И ДВОЙКИ                             

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ :

1.     Всички лица над 40-годишна възраст или които навършват 40 години в годината на първенството – 2014 г., имат право да участват.
2.     В първенството участват състезатели, представени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при Министерството на младежта и спорта (ММС)  и индивидуални участници. Участва се само в своята възрастова група. На двойки - мъже и жени, състезател от по-горна възрастова  група има право да играе в по-долна възрастова група.
3.     Имат платен годишен членски внос, в размер на 20 / двадесет  / лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ.
4.     Това заплащане разрешава участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани съвместно с Българските спортни федерации.
5.     Всички участници заплащат такса правоучастие  30 / ТРИДЕСЕТ / лева. Неспазилите срока за заявки, заплащат такса от 50 / ПЕТДЕСЕТ лева / и ще бъдат хвърлени на общ жребии.
6.     Индивидуалните участници, непредставени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при ММС, заплащат еднократно членски внос в размер на 20 / двадесет / лева за участие в дадено състезание.
7.     Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.
8.     На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава отчетен документ – фактура с касов бон или приходна квитанция.
9.     При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася  такса  50 лв. при Главния съдия, най-късно 15 минути след приключване на срещата.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
                  1.Лична карта.
                  2.Спортните клубове задължително представят списък на състезателите със собствено и фамилно име, дата на раждане, в коя възрастова група ще участват и ръст на тениска. ВИЖ  ЗАЯВКА – ОБРАЗЕЦ !!
3.Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.
      4.Документ за платен годишен членски внос в БМФ.
                  5.Документ за платена такса правоучастие.                 

VІ. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ :

1.     Системата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:
             Първи етап: В групи по 4-5 души,всеки срещу всеки
             Втори етап: Първите двама от групите продължават по системата на елиминиране до финал
             Всички срещи се играят до 3 спечелени гейма.
2.Съдийство:
           Първи етап /в групите/ – състезателите съдийстват по график, съгласно програмата в групата.
           Втори етап /елиминации/ - загубилия срещата, остава съдия на масата.
VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ :
Съгласно състезателния правилник на Международната Федерация по тенис на маса и БФТМ.
VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
1.      Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.
2. БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на БАЛКАНСКОТО индивидуално първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство, купи, медали, грамоти, плакети, тениски, награди, рекламни материали и др.
3.  Домакините осигуряват  спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване,  съдийски състав и обслужващ персонал.
4.    При отказ от участие до 28 август 2014г.,организаторите ще възстановяват 50 % от направените плащания.
         При отказ от участие след 29 август 2014г. до началото на първенството,организаторите няма да възстановяват направените плащания.
ІХ. НАГРАДИ :
На класиралите се от І до III място:
       -   купи/ за шампионите/, медали  – по пол и възрастови групи  и грамоти за всички участници
       -   плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена
Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :
 1.Заявки за участие да се изпращат до:
        ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ    на Email: dkara@mail.bg
2. Срок за заявки: 30  юли  2014 година

3. Срок за финални заявки и превод на парите:

                               15 август  2014 година
   Изпращайте списъка на участниците, заедно  с копие от      платежното нареждане

4.Настаняване :  хотел „Метропол” 3 звезди, при недостиг на легла в този хотел, в подобни хотели като категория на същите цени.
5.Техническата конференция ще се проведе на 11.09.2014 г.от 19:00 ч. в спортна зала „Стоянстрой” – Пловдив.
6.Цена на куверта за „Среща на поколенията”- 25 лв.Тя ще се    проведе на  
12  септември 2014год./ петък / от 21,00 часа  в ресторант „Марица”
7.Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БМФ, БФТМ и tabletennis-bg.org.
8.Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат решавани от Главното оперативно ръководство в състав:

                  Гл. ръководители: ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА - Президент на БМФ
             СТЕФАН КИТОВ            - Председател на БФТМ
                                                    АНИ САРИЕВА           - Зам.председател на СКТМ   
                                                                                                  „Стоянстрой” Пловдив                                                                                                                           
                             Директор: ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - председател на комисия                                                     
                                                                                                                         „Ветерани”
                        Главен съдия: Цветозар Христов - председател на РСК   
                                             
            ЗАБЕЛЕЖКА:Главното оперативно и съдийско ръководства си запазват правото за промени в настоящата Наредба.
              
                       ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ :

                           ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани”

      GSM : 089 872 69 64      Email: dkara@mail.bg                                                                                         
                                                                                                       

НАСТАНЯВАНЕ :

                      Хотел “МЕТРОПОЛ” 3***,  пл.”БЪЛГАРИЯ”  № 7
      сл. тел. 032/ 96-44-41
      моб.тел. 0887 71 55 70

                      Емайл:  metropol@dir.bg    www.hotel-metropol.net
                            За една нощувка: 
                          единична стая: със закуска на шв.маса - 35  лв.

              двойна стая/на легло/: със закуска на шв.маса - 25 лв. 
                                                     
            

         
     БАЛКАНСКО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
               ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА  ВЕТЕРАНИ        
12 – 14  СЕПТЕМВРИ  2014 година
ПЛОВДИВ
  

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:


11.09.2014 г. ЧЕТВЪРТЪК:

14.00 ч. – 17.00 ч.                              -  Пристигане във ПЛОВДИВ – настаняване
     19.00 ч.                               - Техническа конференция в спортна зала „Стоянстрой”                                                              


12.09.2014 г. ПЕТЪК:

09.00 ч. – 13.00 ч.                              - състезания по програмата – в групи
13.00 ч. – 14.00 ч.                              - почивка 
14.00 ч. -  16.00 ч.                            - състезания по програмата – в групи
16.00 ч. – 16.30 ч.                             - официално откриване 
16.30 ч. – 19.00 ч.                              - състезания по програмата – в групи
                 21.00 ч.                              - Среща на поколенията в ресторант „Марица”    
    

13.09.2014 г. СЪБОТА:

09.00 ч. – 13.00 ч.                              - състезания по програмата - двойки
13.00 ч. – 14.00 ч.                              - почивка 
14.00 ч. -  20.00 ч.                            - състезания по програмата - елиминации
    14.09.2014 г. НЕДЕЛЯ:

09.00 ч. – 14.00 ч.                              - четвъртфинали, полуфинали и финали
14.00 ч. – 16.00 ч.                              - НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ


вторник, 22 април 2014 г.

ДИП - Ветерани, Добрич 2014

На 13-15 юни в спортен комплекс "Русалка", град Добрич ще се проведе юбилейното 40-то Държавно републиканско индивидуално първенство по тенис на маса за ветерани жени и мъже.
 Всички лица над 40-годишна възраст или които навършват 40 години в годината на първенството – 2014 г., имат право да участват.
 Заявки за участие да се изпращат до:
                       БМФ - София 1040, бул. „Васил   Левски” №75,
факс 029300622 и на Еmail: bgmasters2012@gmail.com                   и      ЗАДЪЛЖИТЕЛНО до  ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ  на Email: dkara@mail.bg

Наредбата за турнира, регламент, програма, настаняване, както и образец на заявка за участие можете да изтеглите от тук.


вторник, 11 март 2014 г.

Открит турнир в залата на Аргогруп

На 15.03.2014г.(събота) в София, в залата за тенис на маса на „Аргогруп”, София ще се проведе открит турнир.

Начало: 10:00 часа

Всеки има право на участие

Такса-участие: 10 лева

1-4 място Предметни награди

Телефон за информация и записване: 0896 803 337 - Светлин Беров

Подробна информация за залата можете да откриете тук: http://tabletennis.bg/zaliSofia/Entries/2009/11/18_Zala_Argogrup_Ekzakt.html

четвъртък, 16 януари 2014 г.

Любителски турнир в залата на НСА

На 19.01.2014г.(неделя) КТМ - НСА организира любителски турнир в залата на клуба, намираща се в София на ул. Гургулят N1 (бифшия ВИФ, на гърба на Френската гимназия).

Право на участие имат всички желаещи, които не са участвали във финали на Държавно отборно първенство.

Такси за участие: възрастни: 10 лева, за ученици: 5 лева

На призьорите до IV-то място ще бъдат раздадени купа и медали.

Заявки за участие до 9:30 часа на 19.01.2014г.

Начало: 10:00 часа

Ще се играе в групи, като първите двама продължават във втора фаза на елиминиране.

За справки и записвания - главен организатор: Найден Конов / GSM: 0886 193 672

Информация, снимки и карта на залата можете да откриете тук:  http://tabletennis.bg/zaliSofia/Entries/2012/6/30_Zala_za_tenis_na_masa_Joto_Drenovski_km_NSA.html
и тук: http://ttnsa.freehosting.bg/hall.html