събота, 2 август 2014 г.

Балканско за ветерани, Пловдив 2014

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ

 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА

СКТМ „СТОЯНСТРОЙ”  - ПЛОВДИВ Н А Р Е Д Б А

ЗА

 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  БАЛКАНСКО  ИНДИВИДУАЛНО

 ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА ВЕТЕРАНИ  

МЪЖЕ И ЖЕНИ
ПОД


ПАТРОНАЖА  НА  г-н  инж.СТОЯН  САРИЕВ

УПРАВИТЕЛ  НА „СТОЯНСТРОЙ” ЕООД   град  ПЛОВДИВ
СОФИЯ

2014


І. ВРЕМЕ И МЯСТО:

          БАЛКАНСКОТО индивидуално първенство ще се проведе от 12 до 14 СЕПТЕМВРИ  2014 година   /ПЕТЪК,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ / в СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС  „СТОЯНСТРОЙ” град  ПЛОВДИВ.

ІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ :

1.     I  група     40 – 49 г.                              
2.     II група    50 – 59 г.                               .
3.     III група   6064 г.                              
4.     IV група   6569 г.                                                                  
5.     V  група    70 -  74 г.
6.     VІ група    75 -  79 г 
7.     VII група  80 - 84 г.
8.  VІІІ група  85 и нагоре

ІІІ.ДИСЦИПЛИНИ:

                       МЪЖЕ - ИНДИВИДУАЛНО И ДВОЙКИ
                       ЖЕНИ  - ИНДИВИДУАЛНО И ДВОЙКИ                             

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ :

1.     Всички лица над 40-годишна възраст или които навършват 40 години в годината на първенството – 2014 г., имат право да участват.
2.     В първенството участват състезатели, представени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при Министерството на младежта и спорта (ММС)  и индивидуални участници. Участва се само в своята възрастова група. На двойки - мъже и жени, състезател от по-горна възрастова  група има право да играе в по-долна възрастова група.
3.     Имат платен годишен членски внос, в размер на 20 / двадесет  / лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ.
4.     Това заплащане разрешава участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани съвместно с Българските спортни федерации.
5.     Всички участници заплащат такса правоучастие  30 / ТРИДЕСЕТ / лева. Неспазилите срока за заявки, заплащат такса от 50 / ПЕТДЕСЕТ лева / и ще бъдат хвърлени на общ жребии.
6.     Индивидуалните участници, непредставени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при ММС, заплащат еднократно членски внос в размер на 20 / двадесет / лева за участие в дадено състезание.
7.     Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.
8.     На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава отчетен документ – фактура с касов бон или приходна квитанция.
9.     При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася  такса  50 лв. при Главния съдия, най-късно 15 минути след приключване на срещата.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
                  1.Лична карта.
                  2.Спортните клубове задължително представят списък на състезателите със собствено и фамилно име, дата на раждане, в коя възрастова група ще участват и ръст на тениска. ВИЖ  ЗАЯВКА – ОБРАЗЕЦ !!
3.Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.
      4.Документ за платен годишен членски внос в БМФ.
                  5.Документ за платена такса правоучастие.                 

VІ. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ :

1.     Системата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:
             Първи етап: В групи по 4-5 души,всеки срещу всеки
             Втори етап: Първите двама от групите продължават по системата на елиминиране до финал
             Всички срещи се играят до 3 спечелени гейма.
2.Съдийство:
           Първи етап /в групите/ – състезателите съдийстват по график, съгласно програмата в групата.
           Втори етап /елиминации/ - загубилия срещата, остава съдия на масата.
VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ :
Съгласно състезателния правилник на Международната Федерация по тенис на маса и БФТМ.
VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
1.      Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.
2. БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на БАЛКАНСКОТО индивидуално първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство, купи, медали, грамоти, плакети, тениски, награди, рекламни материали и др.
3.  Домакините осигуряват  спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване,  съдийски състав и обслужващ персонал.
4.    При отказ от участие до 28 август 2014г.,организаторите ще възстановяват 50 % от направените плащания.
         При отказ от участие след 29 август 2014г. до началото на първенството,организаторите няма да възстановяват направените плащания.
ІХ. НАГРАДИ :
На класиралите се от І до III място:
       -   купи/ за шампионите/, медали  – по пол и възрастови групи  и грамоти за всички участници
       -   плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена
Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :
 1.Заявки за участие да се изпращат до:
        ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ    на Email: dkara@mail.bg
2. Срок за заявки: 30  юли  2014 година

3. Срок за финални заявки и превод на парите:

                               15 август  2014 година
   Изпращайте списъка на участниците, заедно  с копие от      платежното нареждане

4.Настаняване :  хотел „Метропол” 3 звезди, при недостиг на легла в този хотел, в подобни хотели като категория на същите цени.
5.Техническата конференция ще се проведе на 11.09.2014 г.от 19:00 ч. в спортна зала „Стоянстрой” – Пловдив.
6.Цена на куверта за „Среща на поколенията”- 25 лв.Тя ще се    проведе на  
12  септември 2014год./ петък / от 21,00 часа  в ресторант „Марица”
7.Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БМФ, БФТМ и tabletennis-bg.org.
8.Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат решавани от Главното оперативно ръководство в състав:

                  Гл. ръководители: ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА - Президент на БМФ
             СТЕФАН КИТОВ            - Председател на БФТМ
                                                    АНИ САРИЕВА           - Зам.председател на СКТМ   
                                                                                                  „Стоянстрой” Пловдив                                                                                                                           
                             Директор: ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - председател на комисия                                                     
                                                                                                                         „Ветерани”
                        Главен съдия: Цветозар Христов - председател на РСК   
                                             
            ЗАБЕЛЕЖКА:Главното оперативно и съдийско ръководства си запазват правото за промени в настоящата Наредба.
              
                       ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ :

                           ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани”

      GSM : 089 872 69 64      Email: dkara@mail.bg                                                                                         
                                                                                                       

НАСТАНЯВАНЕ :

                      Хотел “МЕТРОПОЛ” 3***,  пл.”БЪЛГАРИЯ”  № 7
      сл. тел. 032/ 96-44-41
      моб.тел. 0887 71 55 70

                      Емайл:  metropol@dir.bg    www.hotel-metropol.net
                            За една нощувка: 
                          единична стая: със закуска на шв.маса - 35  лв.

              двойна стая/на легло/: със закуска на шв.маса - 25 лв. 
                                                     
            

         
     БАЛКАНСКО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
               ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА  ВЕТЕРАНИ        
12 – 14  СЕПТЕМВРИ  2014 година
ПЛОВДИВ
  

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:


11.09.2014 г. ЧЕТВЪРТЪК:

14.00 ч. – 17.00 ч.                              -  Пристигане във ПЛОВДИВ – настаняване
     19.00 ч.                               - Техническа конференция в спортна зала „Стоянстрой”                                                              


12.09.2014 г. ПЕТЪК:

09.00 ч. – 13.00 ч.                              - състезания по програмата – в групи
13.00 ч. – 14.00 ч.                              - почивка 
14.00 ч. -  16.00 ч.                            - състезания по програмата – в групи
16.00 ч. – 16.30 ч.                             - официално откриване 
16.30 ч. – 19.00 ч.                              - състезания по програмата – в групи
                 21.00 ч.                              - Среща на поколенията в ресторант „Марица”    
    

13.09.2014 г. СЪБОТА:

09.00 ч. – 13.00 ч.                              - състезания по програмата - двойки
13.00 ч. – 14.00 ч.                              - почивка 
14.00 ч. -  20.00 ч.                            - състезания по програмата - елиминации
    14.09.2014 г. НЕДЕЛЯ:

09.00 ч. – 14.00 ч.                              - четвъртфинали, полуфинали и финали
14.00 ч. – 16.00 ч.                              - НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ